توسعه شیلات از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است – ایرنا

جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح روز جمعه 16 مهرماه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی …

جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کنند و وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته به شهرستان های عسلویه، کنگان و دیر سفر کرد و پروژه های زیربنایی این مناطق را مورد بازدید قرار داد. وزیران یادشده که معین دولت هستند علاوه …

سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به شهرستان دیلم است. رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح روز جمعه 16 مهرماه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و …

روز جمعه 16 مهرماه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان …

بررسی کرد. رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح روز جمعه 16 مهرماه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. …

هزار نفر جمعیت در 80 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است. رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح روز جمعه 16 مهرماه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی …

کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کنند و وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته به شهرستان های عسلویه، کنگان و دیر سفر کرد و پروژه …

به گزارش ایرنا، جواد اوجی که به نمایندگی از رئیس جمهوری و هیات دولت در ششمین سفر استانی دولت سیزدهم به استان بوشهر روز جمعه به شهرستان جم سفر کرده است در جمع مردم این شهرستان و کارکنان صنعت نفت مقیم در این شهرستان افزود: توجه و رسیدگی به مساله معیشتی کارکنان از اولویت های این وزراتخانه است. وی اضافه کرد: در زمان حاضر 205 هزار نفر در صنعت نفت شاغل هستند که از این تعداد 61 هزار نیروی …

و هیات دولت در ششمین سفر استانی دولت سیزدهم به شهرستان دشتستان شفر کرده است با نمایندگان قشرهای مختلف مردم این شهرستان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات آنها برای انعکاس به هیات دولت و تصمیم گیری لازم خواهد پرداخت. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند …

… در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. همچنین دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در بازدیدها ، دیدارها و جلسات …

مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت. وی در ادامه این سفر یکروزه به شهرستان تنگستان سفر کرد و درجمع برخی از کشاورزان این منطقه گفت:بخش کشاورزی یکی از اولویت های اصلی توسعه بوشهر است و توسعه این بخش و نخیلات در کنار توجه به توسعه شیلات مورد تاکید دولت سیزدهم قرار دارد. توسعه کسب و کار سیاست دولت است آیت الله رئیسی عنوان کرد: توسعه کسب و کارهای مرتبط با …

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده رئیس جمهوری و هیات دولت در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم به شهرستان های گناوه و دیلم سفر کرده است روز جمعه پس از ابلاغ سلام گرم رئیس جمهوری به بندرنشینان گناوه در بازدید از تاسیسات این بندر افزود: در این ارتباط مسائل و مشکلاتی که بر اثر تحریم های ظالمانه چند سال اخیر برای مناطق ساحلی و بندری استان بوشهر بوجود آمده است از سوی نمایندگان مطرح …

بوشهر پنج وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کنند و وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته به شهرستان های عسلویه، کنگان و دیر سفر کرد و …

…، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کنند. وزیران یادشده که معین دولت هستند علاوه بربررسی میدانی مسایل و مشکلات شهرستان ها در نشست شورای اداری، دیدارهایی با اقشار مختلف مردم و خانواده های شهدا و ایثارگران خواهند داشت. همچنین معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول نیز در بازدیدها ، دیدارها و جلسات سفر رئیس جمهوری به استان بوشهر آیت الله رئیسی را همراهی می کنند. …

به گزارش ایرنا، احمد محمدی زاده پنج شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی ” گفت وگو” سیمای مرکز بوشهر افزود: در این سفر پنج عضو کابینه دولت سیزدهم ، شامل وزیران راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. وی بااشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی امروز در شهرستاهای کنگان و دیر حضور یافته است یادآورشد: براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نفت به شهرستان …

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی هم به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می کند. وزرای دولت علاوه بر نشست در شورای اداری، دیدارهایی با خانواده های شهدا و ایثارگران خواهند داشت. وی گفت: علاوه بر وزرا خانم خزعلی معاون امور بانوان رئیس جمهور و آقای مدنی معاون توسعه روستایی رئیس جمهور به استان سفر می کنند. ️استاندار بوشهر گفت: تصمیمات برای تصویب در جلسه شورای اداری استان در تهران در نشست با …

ان تا حدودی برطرف شود. آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت اختصاص اعتبارات لازم برای احداث سد باهوش در بودجه سال 1401 گفت: احداث این سد برای رفع مشکلات کشاورزی استان ضروری است و باید با تامین منابع آن، هر چه سریع تر به بهره برداری برسد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوری در ششمین سفر استانی خود صبح امروز (جمعه) وارد فرودگاه بین المللی بوشهر شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت. آیت الله رئیسی در این سفر یکروزه از سوی وزیران کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، اقتصاد و دارای …

ان تا حدودی برطرف شود. آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت اختصاص اعتبارات لازم برای احداث سد باهوش در بودجه سال 1401 گفت: احداث این سد برای رفع مشکلات کشاورزی استان ضروری است و باید با تامین منابع آن، هر چه سریع تر به بهره برداری برسد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوری در ششمین سفر استانی خود صبح امروز (جمعه) وارد فرودگاه بین المللی بوشهر شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت. آیت الله رئیسی در این سفر یکروزه از سوی وزیران کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، اقتصاد و دارای …

سفر یک روزه وزیر نیرو به این استان است. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر پنج وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان های گناوه و دیلم سفر می …

: هدف دوم هم ایجاد تحرک جدید در فعالیت های اقتصادی و خروج جامعه و کشور از رکودی است که به علت شرایط شیوع کرونا صورت گرفته بود. در مجموع هدف دوم ما فعال کردن فعالیت های اقتصادی و طرح های عمرانی است. حضور 5 وزیر دولت در استان بوشهر استاندار بوشهر عنوان کرد: فردا آقای اوجی وزیر نفت به شهرستان های عسلویه و جم سفر می کند. آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم امروز به استان سفر کرده و …

…: در این بازدیدها صنعتگران و کارآفرینان، کشاورزان با رئیس جمهور دیدار می کنند و مشکلات و مطالبات خود را با رئیس جمهور در میان می گذارند. وی از اعزام 5 وزیر به شهرستان های 10 گانه استان بوشهر به عنوان نماینده رئیس جمهور خبر داد و بیان کرد: در این راستا وزیر نفت به عسلویه و جم، وزیر راه و شهرسازی به شهرستان های دیر و کنگان، وزیر نیرو به دشتی و تنگستان، جهاد کشاورزی به بوشهر و دشتستان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به گناوه و دیلم سفر کرده است. انتهای پیام/190/ ز …

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری در این سفر یکروزه از سوی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت،اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول همراهی می شود. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نفت به شهرستان های عسلویه و جم، وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان های …

از مسئولان استانی قرار گرفت. آیت الله رئیسی در این سفر یکروزه از سوی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت،اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری همراهی می شود. نشست با نخبگان و اقشار مختلف مردم، حضور در نشست شورای اداری ، مصاحبه جمع بندی دستاوردهای سفر و …

از مسئولان استانی قرار گرفت. آیت الله رئیسی در این سفر یکروزه از سوی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت،اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری همراهی می شود. نشست با نخبگان و اقشار مختلف مردم، حضور در نشست شورای اداری ، مصاحبه جمع بندی دستاوردهای سفر و …

مختلف مردم، بازدید از برخی پروژه ها و حضور در جلسه شورای اداری و نشست با خبرنگاران از جمله برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به بوشهر است. طبق برنامه ریزی صورت گرفته وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی به نمایندگی از رئیس جمهور در شهرستان های 10 گانه استان بوشهر برای بررسی مشکلات و مطالبات مردم حضور می یابند. بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان های بوشهر و دشتستان …

…> حضور در نشست شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق و شورای اداری استان بوشهر بخشی دیگر از سفر یک روزه وزیر نیرو به این استان است. در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر 6 وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی می کنند. براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان های دشتی و تنگستان …

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، دیدار با روحانیون، نخبگان، جوانان و قشرهای مختلف مردم، بازدید از برخی پروژه ها و حضور در جلسه شورای اداری و نشست با خبرنگاران از جمله برنامه های سفر یک روزه سید ابراهیم رئیسی به بوشهر است. طبق برنامه ریزی صورت گرفته وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی به نمایندگی از رئیس جمهور در شهرستان های 10 گانه استان بوشهر برای بررسی مشکلات و مطالبات مردم حضور می …

…: وزیر جهاد کشاورزی در اولین سفر خود به استان بوشهر از کارخانه فرآوری سه هزار تنی و سردخانه ای شهد شهرستان تنگستان بازدید کرد. به گزارش فکرشهر از مهر، سید جواد ساداتی نژاد صبح جمعه ضمن بازدید از کارخانه سه فراوری و بسته بندی تنگستان، با مدیران و کارگران این مجموعه تولیدی گفت وگو کرد. وی در این دیدار با اشاره به اهمیت استان بوشهر در تولید خرما، بر توسعه صنایع تبدیلی و …

به گزارش ایانا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی دقایقی پیش در ادامه سفر استانی به بوشهر، با همراهی برخی وزرا و مسئولانی استانی وارد تنگستان شد و ظرفیت های کشاورزی و شیلاتی این شهرستان را بررسی کرد. رئیس جمهور در بازدید از کارخانه فرآوری، بسته بندی و سردخانه محصولات کشاورزی و آبزی پروری بر توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از سرمایه گذاران این حوزه تأکید کرد. …


خبرهای اقتصادی

مطلب پیشنهادی

۶ نکته درباره ارتباط میان بارندگی و رفع خشکسالی

میانگین بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جاری ۹۸.۳ میلیمتر بوده است که چهار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.